چگونگی تولید گاز هلیوم در منزلتولید گاز هلیوم در خانه امکان پذیر هست ؟

تولید گاز هلیوم در منزل

برخی از مقالات و ویدئو ها در دنیای وب تبلیغ تولید گاز هلیوم در منزل را می کنند. اما آیا واقعا تولید گاز هلیوم در خانه امکان پذیر هست ؟

تمام جستجو های شما مبنی بر تولید گاز هلیوم به فرمول سرکه و جوش شیرین می رسد (که در مدرسه برای ساخت کوه آتشفشان استفاده می شود)، به همراه یک بطری، قیف و بادکنک! در واقع این شیوه به جای هلیوم به شما کربن دی اکسید می دهد!

واکنش بین سرکه و جوش شیرین گاز CO2 تولید می کند که از بطری به سمت بادکنک فرار می کنند. باید ببینیم که آیا این گاز بادکنک را شناور می کند؟

کربن دی اکسید از هوا سنگین تر است. بادکنکی که با این گاز پر شود، سریع تر از بادکنکی که با بازدم پر شده است به سمت زمین سقوط می کند. زیرا بازدم انسان مخلوطی از گاز کربن دی اکسید و گاز های دیگر است و گاز حاصل از این واکنش کربن دی اکسید بیشتری دارد و به دلیل سنگینی امکان شناور بودن در هوا را ندارد. برای شناور شدن بادکنک در هوا لازم است حتماً گاز درون آن از هوا سبک تر باشد. به همین دلیل است که برای داشتن بادکنک های شناور باید گاز هلیوم داشته باشید.

هلیوم حاصل فرآیندی بسیار کند بر اتم های رادیو اکتیو مانند اورانیوم است. ذرات آلفا که از تخریب پیوند اتم های رادیو اکتیو با الکترون های آزاد در دل زمین تشکیل می شوند، اتم های هلیوم را می سازند. در حال حاضر این فرآیند طبیعی و طولانی تنها راه استحصال هلیوم روی زمین است و حتی نمی توان آن را از جو استحصال کرد.

به بیان دیگر امکان تولید کپسول گاز هلیوم در خانه وجود ندارد!

گازی سبک تر از هوا

برای شناورر شدن بادکنک ها لازم است گاز درون آن از هوا کمی سبک تر باشد. به جز هلیوم، گاز هیدروژن نیز نسبت به هوا سبک تر است و اگر راهی برای پر کردن بادکنک با گاز هیدروژن وجود داشته باشد می توان بادکنک های شناور داشت.

برخی از واکنش های شیمیایی خطرناک مثلا واکنش روی با هیدرو کلریک اسید منجر به تولید گاز هیدروژن می شوند. البته هیدروژن گاز قابل احتراق است و به دلیل خطرناک بودن بهتر است از مصرف آن برای پر کردن بادکنک اجتناب کرد. گاز هیدروژن مسبب فاجعه بار ترین حوادث هوایی در تمام دوران هاست.

البته در فضای وب پر کردن بادکنک با این گاز معرفی و نشان داده شده است. اما بیشتر جنبه ی سرگرمی دارد تا آموزشی و بهتر است ابداً از چنین راهکار هایی استفاده نکنید.

ساده ترین راه خرید یک کپسول هلیوم است. زیرا جستجو برای راه تولید گاز هلیوم در منزل عواقب خوشی ندارد.

منبع:چگونگی تولید گاز هلیوم در منزل


/ 0 نظر / 362 بازدید