ساختمان هایی که به انعکاسشان در آب معروفند

آب یکی از عناصری است که امروزه نقش مهمی در سبک معماری و طراحی ایفا می کند. شاید باورش سخت باشد که آب می تواند نقش عمده ای در تعریف یک فضا به عنوان یک المان زیباسازی و یا کاربری بیونیک را داشته باشد. بخصوص که در سال های اخیر معمارن صاحب سبک طرح خودشان را با این عنصر مهم تعریف کرده اند. در این مطلب قصد داریم ساختمان هایی را معرفی کنیم که انعکاس آنها در آب تأثیر بصری زیادی را در تعریف آن بنا داشته است. در تمام موردهای زیر معماران از آب به عنوان یک آینه برای انعکاس طرح های خود بهره بده اند. شاید مهمترین اثر مدرنی که هنوز هم با این ویژگی شناخته می شود مجلس ملی بنگلادش لویی کان باشد. در ادامه می توانید 10 ساختمان یک دهه معاصر با این ویژگی طراحی را مشاهده نمایید.

ساختمان مرکزی تحقیقات و فن آوری کمپانی فراری

ساختمان Forte Nanshan/گروه معماری اسپارک

Image result for ساختمان مرکزی تحقیقات و فن آوری کمپانی فراری

ساختمان Mondadori/اسکار نیمایر

Image result for ساختمان مرکزی تحقیقات و فن آوری کمپانی فراری

پروژه ظرافت سفیدی و افسون مکعب/استودیو طراحی STI

Image result for ساختمان مرکزی تحقیقات و فن آوری کمپانی فراری

مجموعه هنری لوئیس/گروه معماری استیو هال

Image result for ساختمان مرکزی تحقیقات و فن آوری کمپانی فراری

ساختمان مرکز بین المللی مسابقات ریبا/برادوی مالیان

کلاب کانتری ناین بریج/گروه معماری شیگارو بَن

پروژه انعکاس شما/گیلرمو هیوا گارسیا، نیکلاس اورزو سولار

کلیسای باغ نیانجینگ وانجینگ/گروه معماری AZL

Image result for کلیسای باغ نیانجینگ وانجینگ/گروه معماری AZL


/ 0 نظر / 25 بازدید