ترمز ماشین چگونه کار میکند


ترمز ماشینترمز ماشین

ترمز ماشین

شما احتمالاً زمانی متوجه عملکرد مهم و اساسی ترمز ماشین می شوید که یک عابر پیاده یا حیوان و یا یک ماشین دیگر به طور نگهانی جلوی راه شما قرار بگیرد. فشار دادن پدال ترمز به راحتی باعث توقف ماشین می شود اما کار کرد آن فناوری عمیقی دارد.

اگر از دید طراح ماشین به نحوه ی کار ترمز ماشین خوب فکر کنید، می بینید که ترمز خودرو اختراعی شگفت انگیز است. برای مثال وقتی سوار اسکوتر هستید و نیاز دارید سرعت خود را کم کنید می توانید پای خود را روی زمین بکشید اما وقتی با سرعت 100 کیلومتر بر ساعت در اتوبان با خودرو در حال حرکت باشید قاعدتاً تماس پا با زمین نمی تواند از سرعت شما بکاهد.

 

چطور یک فشار ساده به پدال ترمز باعث توقف خودرو می شود ؟

آیا یک اتفاق جادویی باعث توقف خودرو می شود ؟ البته که نه! علم و فناوری این اتفاق خوشایند را رقم می زنند. یک ماشین در حال حرکت انرژی جنبشی زیادی دارد. برای متوقف کردن آن ترمز ها باید این انرژی جنبشی حرکتی را مهار کنند. ترمز ها از نیروی اصطکاک برای تبدیل این انرژی به گرما کمک می گیرند.

وقتی شما پایتان را روی پدال ترمز فشار می دهید، یک اهرم پیستونی را به سمت سیلندر اصلی حرکت می دهد که با مایع هیدرولیکی پر شده است. این مایع هیدرولیکی با لوله هایی به سیلندرهای پهن تر که در مجاورت ترمز هر چرخ قرار دارد منتقل می شود.

ان سیستم هیدرولیکی نیروی پای شما روی پدال ترمز را چندین برابر به چرخ ها منتقل می کند و سبب توقف خودرو می شود.

 

انواع ترمز ماشین

بسیاری از ماشین های مدرن دارای ترمز های دیسکی روی چرخ جلو ترمز های کاسه ای روی چرخ عقب هستند. ماشین های گران تر احتمالاً روی هر 4 چرخ ترمز دیسکی دارند و تنها ماشین های خیلی خیلی قدیمی هستند که برای هر 4 چرخ ترمز کاسه ای یا ترمز درام دارند.

ترمز دیسکی شامل یک دیسک ترمز، کالیپر و لنت ترمز هستند. زمانی که پدال ترمز فشار داده می شود، مایع هیدرولیکی باعث می شود که کالیپر لنت ترمز را روی دیسک ترمز فشار دهد. تماس لنت ترمز با دیسک ترمز اصطکاک ایجاد می کند و انرژی حرکتی جنبشی خودرو را مهار کرده و باعث توقف آن می شود.

ترمز کاسه ای نیز از نیروی اصطکاک بین کفشی ترمز و کاسه آن استفاده می کند.

 

حرارت ایجاد شده از ترمز چقدر است ؟

خیلی زیاد! ترمز گرفتن می تواند حرارت ترمز ها را تا حدود 500 درجه سلسیوس و حتی بیشتر از آن بالا ببرد. برای تحمل چنین حرارتی، لنت ترمز را از مواد ویژه ی مقاوم در برابر حرارت می سازند تا ذوب نشود و ترمز ماشین از کار نیفتد.

منبع:ترمز ماشین چگونه کار میکند

/ 0 نظر / 71 بازدید