معرفی جایگزین گاز هلیوم برای بادکنک


جایگزین گاز هلیوم برای بادکنک

برای معرفی جایگزین گاز هلیوم برای بادکنک ابتدا باید بفهمیم که بادکنک ها چگونه شناور می شوند ؟ قانون پایه برای شناوری این است که گاز سبکتر درون گاز سنگینتر شناور می شود. از طرفی ما درون گازی به نام هوا زندگی می کنیم که ترکیبی از گاز های مختلف با وزن های مختلف است.

چگالی گازهای مختلف برای بادکنک

وقتی که هر جسمی مانند بادکنک با گازی سبکتر از هوا (یعنی با چگالی کمتر از هوا) پر شود، در هوا شناور خواهد شد. یا مثلاً بادکنک پر شده از هوا روی سطح آب می ماند. می دانیم که چگالی گاز هلیوم و گاز نیتروژن از هوا کمتر است یعنی نسبت به هوا گاز های سبک تری هستند. پس هر گا بادکنک را با هر یکی از این دو گاز پر کنیم در هوا شناور خواهند شد. پس در صورت عدم استفاده از هلیوم، تنها نیتروژن برای پر کردن بادکنک باقی می ماند.

 

بادکنک بدون هلیوم

به جای هلیوم از هیدروژن نیز می توان برای پر کردن بادکنک ها استفاده کرد. چگالی هیدروژن از هلیوم نیز کمتر است و به راحتی بادکنک را شناور می کند.

 

استفاده از هیدروژن

باید دقت کرد که هیدروژن بر خلاف هلیوم، گازی اشتعال پذیر است و در استفاده از آن باید احتیاط نمود. مخصوصاً در زمانی که مهمانی جشن تولد با فشفشه های جدید گرفته می شود باید از تماس جرقه ها با بادکنک و یا ترکیدن بادکنک ها در کنار شمع جلوگیری کرد.

بر خلاف گاز هلیوم که قابل تولید کردن نیست و منابع محدودی دارد، روش های مختلفی برای به دست آوردن گاز هیدروژن وجود دارد. برای مثال هیدروکسید سدیم (سود سوز آور) در مجاورت آلومینیوم گاز هیدروژن تولید می کند.

هیدروکسید سدیم از جمله مواد شیمیایی آزمایشگاهی در مدارس است و به راحتی برای خرید در دسترس قرار دارد. هر چند که باید از تماس مستقیم با محاول آن یا تماس دست خیس (یا عرق کرده) با دانه های آن خودداری نمود. آلومینیوم را نیز می توانید با استفاده از یک تکه فویل آشپزخانه در دسترس داشته باشید. با وجود این دو ماده به راحتی می توانید گاز هیدروژن تولید کنید.

 

تولید گاز هیدروژن در خانه

یک بطری را از مخلوط آلومینیوم و سدیم هیدروکسید پر کنید. سپس درون آن آب بریزید. حالا زمان آن رسیده است که یک بادکنک را روی بطری متصل کنید.

مخلوط موجود در بطری به طور خودکار گاز هیدروژن تولید می کند و این گاز بادکنک را پر خواهد کرد. وقتی بادکنک به طور کامل پر شد می توانید انتهای آن را مکم ببندید و بادکنک شناور خود را استفاده کنید.

هیدروژن جایگزین گاز هلیوم برای بادکنک محسوب می شود اما بی خطر نیست و دقت کنید در مجاورت جرقه و آتش قرار نگیرد.

منبع:معرفی جایگزین گاز هلیوم برای بادکنک

/ 0 نظر / 516 بازدید